شعر در مورد اسم لاله

جمعه 22 دی 1396 ساعت 09:49

شعر در مورد اسم لاله

شعر در مورد اسم لاله,شعر درباره اسم لاله,شعر در وصف اسم لاله,شعر برای اسم لاله,شعر درباره اسم لاله,شعر با اسم لاله,شعر در مورد اسم لاله,شعر با کلمه لاله

شعر در مورد اسم لاله

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم لاله برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سوز داغ دلم ای لاله تو نشناخته ای

ورقی چند به بازیچه سیه ساخته ای

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد اسم لاله

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

بده آن قرار جان را گل و لاله زار جان را

ز نبات و قند پر کن دهن و کنار مستان

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

چو شراب لاله رنگت به دماغ ها برآید

گل سرخ شرم دارد ز رخ و عذار مستان

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر در وصف اسم لاله

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

چه لاله است و گل و ریحان از آن خون رسته در بستان

ببینی و بشوید جان دو دست خود به صابونی

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر برای اسم لاله

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

گل و لاله ها چو دام اند و نظاره گر چو صیدی

که شکوفه ها چو دام و همه میوه ها شکاری

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

از گل و لاله چه حاصل؟ من و آن سرو که هست

همه شوخی و کرشمه، همه حسن و همه ناز

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر با اسم لاله

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

مرا در باغ می خوانی، مگر آگه نه ای از خود؟

رها کن تا ترا ببینم، چه جای لاله و نسرن

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر در مورد اسم لاله

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

ببینم در رخت گر ره بود در آتش و تیغم

دوم ز انسان که گویی می روم بر سوسن و لاله

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر با کلمه لاله

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

ساقی بیا که موسم عیش است و میم و نی

می ده که لاله گون شده از باده ری و خی

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در مورد اسم لاله

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

اگر یک سو کنی زان رخ سر زلف چو سنبل را

ز روی لاله رنگ خود خجالت ها دهی گل را

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

گر ز تو لاله رخ دلم ناله کند، روا بود

دل چو شود ز غصه پر، هم به سر زبان رسد

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر در وصف اسم لاله

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

گر چه به هر باغ بس لاله و گل ریخته

ور چه به هر خانه پر برگ و نوا کرده بود

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر برای اسم لاله

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

بر عید گاه ار بگذرد، چوگان به دست، از لاله رخ

جز تن نشاید خاک ره جز سر نزیبد گوی او

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

ز شمایل تو خجل شود رخ سرخ لاله سحرگهی

که چو گل شکفته ز عکس می به چمن چمان گذری کنی

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر با اسم لاله

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

نیست با ما لاله و گل را سر الفت رهی، سر الفت رهی

می روم تا آشیان در سایه خاری کنم

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در مورد اسم لاله

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

زین چمن چو لاله دل زار مرابهره به جز داغ وفا نیست

هر که را به جان نبود آتش غم باخبر از فریاد ما نیست

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با کلمه لاله

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

ای آتشین لب بازآ که هر شب چون نی بنالم از بینوایی

ای نوبهارم دور از تو دارم چون لاله بر دل داغ جدایی

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر در مورد اسم لاله

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

ای آتشین لاله ، ای آتشین لاله ، چون روی یاری

بر آن دل خونین ، داغ که داری ، داغ که داری

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

هرگز این دور گل و لاله نمی خواستم از بخت

که حریفان همه زار از من و من از همه بیزار

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر در وصف اسم لاله

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

نه بوی گل، نه رنگ لاله از جا می برد ما را

به گلشن لذت ترک تماشا می برد ما را

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر برای اسم لاله

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

رسیده است به جایی عدالت تو که هست

عبور شیر از این پس به لاله زار محال

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

منه زین بیشتر چون لاله داغی بر دل خونین

که از دست تو آخر چاک خواهم زد گریبان را

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر با اسم لاله

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

تو، ای فارغ، که عزم باغ داری سوی ما بگذ

ر که در خون جگر چون لاله بینی داغداران را

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر در مورد اسم لاله

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

آن لاله رخی که با رخ زردم از او

وان داروی دردی که همه دردم از او

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر با کلمه لاله

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

از من گلست و لاله، که چمن نمود کاله

هله سوی بزم گل شو که تو نیز می پرستی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر در مورد اسم لاله

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

هر لاله، که با داغ دل از خاک برآمد

دیدم که: ز سودای تو پر خون جگری داشت

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

بدور لاله و گل چون بگلگشت چمن رفتی

خجل شد آن یک از رنگ تو و آن دیگر از بویت

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر در وصف اسم لاله

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

دید آن دو رخ هلالی و آسوده دل نشست

از جست و جوی لاله و از گفت و گوی گل

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر برای اسم لاله

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

چو لاله سینه من چاک شد، بیا و ببین

که از تو بر دل پر خون چه داغها دارم؟

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر درباره اسم لاله

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

مشکل که رود داغت هرگز ز دل چاکم

تا لاله مگر روزی سر بر زند از خاکم

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر با اسم لاله

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

از رشک خون غیر، که بر دامنت رسد

هر دم ز گریه دامن خود لاله گون کنم

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر در مورد اسم لاله

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

چو بخندد نهال ها ز ریاحین و لاله ها

شنو از مرغ ناله ها که سلام علیکم

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر با کلمه لاله

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

ای صنم خفته ستان در چمن و لاله ستان

باده ز مستان مستان در کف آحاد مده

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد اسم لاله

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

به لاله دوش نسرین گفت برخیزیم مستانه

به دامان گل تازه درآویزیم مستانه

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درباره اسم لاله

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

چو باده بر سر باده خوریم از گلرخ ساده

بیا تا چون گل و لاله درآمیزیم مستانه

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر در وصف اسم لاله

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

ز درد و حسرت تو جان لاله ها سیه است

گل از جمال رخ توست جامه بدریده

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر برای اسم لاله

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

گلبن چو تخت خسروان لاله چون روی نیکوان

بلبل ز ناز گل نوان وز چوب خشک بی روان

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر درباره اسم لاله

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

چه خوش بود طرف روی یار از خط سبز

بلی چو سبزه دمد طرف لاله زار خوش است

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر با اسم لاله

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

تا چه کردیم که چون سبزه ز کویی ندمیم

گل به گلزار شد و لاله به صحرا آمد

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر در مورد اسم لاله

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

ای سبزه، بخت سبز تو داری که لاله سان

هر سو کسی پیاله بر روی تو می کشد

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر با کلمه لاله

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

گرفته رنگ ز خون دلم چو لاله پیاله

ز بسکه بی تو خورم خون دل پیاله پیاله

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعر در مورد اسم لاله

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

خوش است بزمگه یار و ناله نی مطرب

ز دست یار کشیدن میان لاله پیاله

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر درباره اسم لاله

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

منه ز دست چو نرگس پیاله خاصه در این دم

که لاله می دهد و می خورد غزاله پیاله

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر در وصف اسم لاله

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

لاله اش از سیلیت نیلوفری شد آه آه

ای معلم شرم از آن رویت نشد رویت سیاه

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر برای اسم لاله

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

سر گران گشته از آن باده بی ساغر من

زعفران کشته بدین لاله بررسته من

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر درباره اسم لاله

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

از سرو گویم یا چمن از لاله گویم یا سمن

از شمع گویم یا لگن یا رقص گل پیش صبا

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر با اسم لاله

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

پرده ز رخ گشاده ای ، داد کرشمه داده ای

داغ دگر نهاده ای لاله داغ دیده را

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر در مورد اسم لاله

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

هم از رخ تو صحن چمن لاله به دامان

هم از خط تو باد صبا نافه به جیب است

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر با کلمه لاله

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

آن جا روش و دین نی جز باغ نوآیین نی

جز گلبن و نسرین نی جز لاله و سوسن نی

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر در مورد اسم لاله

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

لاله دیدم ، روی زیبای توأم آمد بیاد

شعله دیدم ، سرکشی های توأم آمد بیاد

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

می هست و درم هست و بت لاله رخان هست

غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر در وصف اسم لاله

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

کردم همه ره لاله گون ، گفتم که آن دلبر کنون

چون بسته بیند ره ز خون ، باشد که گردد باز پس

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر برای اسم لاله

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

بسکه مرغ سحری در غم گلزار بسوخت

جگر لاله بر آن دلشده ی زار بسوخت

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر درباره اسم لاله

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

لاله خوانند ترا ، آه از تاریک دلی !

سرو گویند ترا ، وای از کوته نظری !

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر با اسم لاله

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

ای دیده مرا عاشق یاری کردی

داغم ز رخ لاله عذاری کردی

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر در مورد اسم لاله

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

نگارا گر چنین زیبا میان باغ بخرامی

کلاهت لاله برگیرد ، قبایت سرو در پوشد

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

شعر با کلمه لاله

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

چون لب تو، باده ی خوش رنگ نه

چون رخ تو ، لاله خودروی نیست

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

شعر در مورد اسم لاله

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

خون در جگر لاله از داغ تو می بینم

چشم خوش نرگس را بیمار تو می بینم

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

شعر درباره اسم لاله

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

در مهر تو چون لاله ، رخساره به خون شویم

از بسکه دلم هر دم خون در جگر اندازد

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

شعر در وصف اسم لاله

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

نه از صدق و صفا رنگی ، نه از مهر و وفا بویی

کسی چون ، دل بسرو و لاله این بوستان بندد ؟!

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

شعر برای اسم لاله

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

لاله زار،

لب های توست

تهران

بی دلیل برای خیابان های َش

اسم انتخاب می کند …

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

شعر درباره اسم لاله

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

هست صحرا چون کف دست و بر او لاله چو جام

خوش کف دستی که چندین جام صهبا برگرفت

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

شعر با اسم لاله

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

لاله ز چه سرخ گشت، گر شرم

از لاله عذار ما ندارد

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

شعر در مورد اسم لاله

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

وگر یاری نداری لاله رخسار

بود یکسان به چشمت لاله و خار

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

شعر با کلمه لاله

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

رنگی از لاله عذاران جهان نیست مرا

بهره جز داغ ازین لاله ستان نیست مرا

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

شعر در مورد اسم لاله

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

در موسم بهار، می لاله رنگ را

چون لاله کاسه کاسه ننوشد کسی چرا؟

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

شعر درباره اسم لاله

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شبنم در آرزوی رخ لاله رنگ تو

دندان ز برگ لاله و گل بر جگر گذاشت

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

شعر در وصف اسم لاله

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

رخسار توست لاله بی داغ این چمن

این لاله های باغ همه داغ دیده اند

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

شعر برای اسم لاله

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

به برگ لاله چه نسبت عرق فشان رخ او را

بدیهه عرق شرم برگ لاله ندارد

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر درباره اسم لاله

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

خون لاله لاله می چکد از چشم آفتاب

ترکرده ای زشبنم می تا عذار خویش

شعر در مورد اسم لاله

شعر در مورد اسم حنانه

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 04:34

شعر در مورد اسم حنانه

شعر در مورد اسم حنانه ,شعر درباره اسم حنانه,شعر با اسم حنانه,شعر در مورد اسم حنانه,شعر برای اسم حنانه,شعری درباره اسم حنانه,شعری با اسم حنانه,شعری در مورد اسم حنانه,شعری برای اسم حنانه,شعری درمورد اسم حنانه

شعر در مورد اسم حنانه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم حنانه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را

کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

شعر درمورد اسم حنانه

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

 فلسفی کو منکر حنانه است

از حواس اولیا بیگانه است

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

شعر درباره اسم حنانه

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

 طفل کی باشد تو مگر منکری

عربده استن حنانه را

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

شعر با اسم حنانه

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

 یا رسول الله ستون صبر را

استن حنانه کردی عاقبت

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

شعر در مورد اسم حنانه

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

 از آرزوی صحبتت، از اشتیاق دیدنت

هر بلبلی شیونگری، هر شاخ گل حنانه ای

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

شعر برای اسم حنانه

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

 چون به منبر برشد آن دریای نور

ناله حنانه می شد دور دور

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

شعری درباره اسم حنانه

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

 عشق حنانه چو آتش از تو خاست

آن حنین او چنین خوش از تو خاست

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعری با اسم حنانه

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

 شاها ز خدمت تو هرگه که دور مانم

حنانه وار هردم از دل کشم حنین را

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعری در مورد اسم حنانه

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

 جفت حنین بودم از فراق شهنشه

راست چو حنانه بی لقای پیمبر

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعری برای اسم حنانه

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

 مپسندیش ازین که ز حرمان بزم شاه

حنانه وار برکشم از دل همی حنین

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعری درمورد اسم حنانه

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

 حنانه وار شد تنم از ناله همچو نال

وز دوری دو تن من و حنانه در حنین

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر درمورد اسم حنانه

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

 برآورنده ز حنانه دور ازو ناله

چو تکیه گاه دگر شد ز منبرش پیدا

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر درباره اسم حنانه

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

 آن دل که توئی در وی غمخانه چرا باشد

چون گشت ستون مسند حنانه چرا باشد

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر با اسم حنانه

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

 اگر جز جان تو مسند کند دوست

فغان کن ناله کن حنانه میباش

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعر در مورد اسم حنانه

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

 استن حنانه از هجر رسول

ناله می زد همچو ارباب عقول

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر برای اسم حنانه

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

 خاک قارون را چو ماری در کشد

استن حنانه آید در رشد

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعری درباره اسم حنانه

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

 گر نبودی چشم دل حنانه را

چون بدیدی هجر آن فرزانه را

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعری با اسم حنانه

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

 یک نفسی بام برآ ای صنم

رقص درآر استن حنانه را

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعری در مورد اسم حنانه

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

 غره مشو با عقل خود بس اوستاد معتمد

کاستون عالم بود او نالانتر از حنانه شد

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری برای اسم حنانه

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

 باده خمخانه گردد مرده مستانه گردد

چوب حنانه گردد چونک بر منبر آید

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعری درمورد اسم حنانه

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

 مصطفی در دل ما گر ره و مسند نکند

شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر درمورد اسم حنانه

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

 سرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی

برخاست فغان آخر از استن حنانه

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعر درباره اسم حنانه

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

 جز جان من و جز دل جائی کنی از منزل

افغان کنم و نالم حنانه چنین باید

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر با اسم حنانه

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

 یکبار دوچارم شو روزی دو سه یارم شو

(فیض) از تو بود تا کی چون استن حنانه

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعر در مورد اسم حنانه

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

 اندیشه و فرهنگ ها دارد ز عشقت رنگ ها

شب تا سحرگه چنگ ها ماه تو را حنانه ای

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر برای اسم حنانه

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

 هم چنین هر نام صافی داشتست

اسم را چون دردیی بگذاشتست

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعری درباره اسم حنانه

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

 خصاه من بدرگ نبودم زشت اسم

آنک دیدی بد نبد بود آن طلسم

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعری با اسم حنانه

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

 نیست جمعیت ز بسیاری جسم

جسم را بر باد قایم دان چو اسم

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعری در مورد اسم حنانه

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

 ای از نظرت مست شده اسم و مسما

ای یوسف جان گشته ز لب های شکرخا

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعری برای اسم حنانه

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

 سری از عین و شین و قاف برزن

که صد اسم و مسما داری امروز

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعری درمورد اسم حنانه

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

 چو اسم شمس دین اسما تو دیدی

خلاصه او است در اشیاء تو دیدی

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر درمورد اسم حنانه

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

 چون برم نام او را دررسد بخت خضرا

اسم شد پس مسما بی دوی بی توانی

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر درباره اسم حنانه

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

 ای مست شده از نظرت اسم و مسما

وی طوطی جان گشته ز لبهات شکرخا

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر با اسم حنانه

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

 اسم تو ز حد و رسم بیزار

ذات تو ز نوع و جنس برتر

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر در مورد اسم حنانه

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

 گرچه هزار است اسم هست مسما یکی

دیده ز اسما بدوز عین مسما طلب

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر برای اسم حنانه

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

 آن سلیمان که اسم اعظم هست

پیش نقش نگین او پا بست

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری درباره اسم حنانه

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

 بای این اسم بای بسم الله

الف او ستون خیمه چاه

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعری با اسم حنانه

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

 به قدر خواستنم نیست تاب سوختنم

به اسم عاشقم و اسم بی مسمائی

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری در مورد اسم حنانه

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

 خواند بر بالای نه منبر خطیب روزگار

خطبه فرمان به اسم والی گیتی ستان

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعری برای اسم حنانه

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

 اسم داران سپه را باد آن در بوسه گه

پادشاهان جهان را باد آن در سجده گاه

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعری درمورد اسم حنانه

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

 حق مبین گشته از نقش حروف اسم او

تا زوال دشمنان باطلش گردد یقین

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر درمورد اسم حنانه

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

 در مصر سلطنت نه همین اسم بود و بس

میراث یوسفی که به او یافت انتقال

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر درباره اسم حنانه

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

 خان معلی لقب که اسم محمد بر او

خلعت توفیق بود کز بر یزدان رسید

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر با اسم حنانه

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

 سالها ننگ از مسمی داشت اسم محتشم

وین زمان هم دارد ای دارای خورشید اشتهار

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر در مورد اسم حنانه

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

 یکی صاحب خلق و خوی حسن

مسمی به آن اسم به هجت فزا

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر برای اسم حنانه

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

 خرد چو خواست ز هم اسم او به ایمائی

شود وسیله تاریخ او بوجه حسن

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعری درباره اسم حنانه

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

 نرگس بیمار با ساقی سراید بر منار

اسم دیگر بر زبان سوسن و نیلوفر است

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعری درباره اسم حنانه

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

 اسم جان پرور او چون به جهان یاد کنند

در درون دل خود عین مسما بینند

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعری با اسم حنانه

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

 زانجا که اسم عین مسماست می دهند

هر لحظه خلعت دگر و تاج دیگرم

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعری در مورد اسم حنانه

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

 از عشق ظهور عشق درخواست

اظهار حروف اسم اعظم

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعری برای اسم حنانه

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

 مبند آزار موری نقش در دل

که اسم اعظم خاتم همین است

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعری درمورد اسم حنانه

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

 تختش از بادست وچتراز ابرولشکر ازپری

اسم اعظم چون سلیمان برنگین داردبهار

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر درمورد اسم حنانه

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

 کس سر مویی ندارد از مسما آگهی

اسم می گویند و چندان کاسم گویی دیگر است

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر درباره اسم حنانه

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

 در احد چون اسم ما یک جلوه کرد

در عدد بنگر چه اسما شد پدید

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر با اسم حنانه

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

 ای طالب اسم اعظم، این نام

خواهی که تو را شود مسلم؟

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر در مورد اسم حنانه

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

 چون بند طلسم وا گشودی

بینی که تویی خود اسم اعظم

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر برای اسم حنانه

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

 دریاب، که اوست اسم اعظم

زو گشت عیان صفات و اسما

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعری با اسم حنانه

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

 آنجا نه اسم باشد و نه رسم و نه خبر

توحید بی مشارکت آنجا شود عیان

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعری درباره اسم حنانه

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

 به تختگاه محبت من آن سلیمانم که

اسم اعظم تو نقش بر نگین من است

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعری در مورد اسم حنانه

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

 به لعل او فروشم خاتمی را

که اسم اعظمش نقش نگین است

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعری برای اسم حنانه

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

 هر اسم معظم که خدا داشت فروغی

در خاتم انگشت سلیمان زمان داد

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعری درمورد اسم حنانه

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

 چون جم مرا فروغی از اهرمن چه پروا

تا اسم اعظم دوست نقش است بر نگینم

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر درمورد اسم حنانه

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

 نام یاقوت لبت بر خاتم دل کنده ام

اسم اعظم را نوشتم بر نگین تازه ای

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعر درباره اسم حنانه

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

 سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر با اسم حنانه

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

 با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز

در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر در مورد اسم حنانه

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

 بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر برای اسم حنانه

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

 اسم ما تهمت کش وصف است و بس

گر پر و خالی همین پیمانه ایم

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعری درباره اسم حنانه

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

 آشنای شخص با اسم و صفت محتاج چند

خوانده ئی آیات تحقیق و معما کرده ئی

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعری با اسم حنانه

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

 عاملی را حرف و صوت بی اثر دیوانه کرد

طرفه افسون داشت بی اسم مسمای پری

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعری در مورد اسم حنانه

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

 نشسته ام بادبگاه مکتب تحقیق

هزار اسم گره بسته در معمائی

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعری برای اسم حنانه

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

 چون اسم تو در میان نباشد

گویی که به جسم در میانی

شعر در مورد اسم حنانه